Bouncy 099-2412495

Bouncy Musical Recital #1

งาน Recital on Sunday งานแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันของครูและนักเรียนครั้งแรกจาก Bouncy Music วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม นี้เริ่ม 15.00 น. มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ เข้าชมฟรีค่ะ