Bouncy 099-2412495

คอร์สเรียน

MUSIC

10:00 - 19:00

เปิดสอนเครื่องดนตรีหลายประเภท เช่น เปียโน ไวโอลิน กลอง กีตาร์ ฟลุต นอกจากนี้ยังมีการสอนขับร้อง แจสแดนซ์

เพิ่มเติม

ART / DANCE

10:00 - 19:00

เปิดสอนศิลปะสำหรับเด็ก แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน อายุ 4 - 7 ปี อายุ 8 - 12 ปี เรียนสัปดาห์ละครั้งๆละ 2 ชม.

เพิ่มเติม

YOGA

17:30 - 18:30 (หยุดวันพฤหัส)

Bouncy Yoga เป็นศูนย์ฝึกโยคะที่ได้มาตรฐานของเชียงใหม่ มีครูโยคะประจำ 8 ท่าน โดยสอนตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงระดับ Advance

เพิ่มเติม

BADMINTON

09:00 - 22:00

เป็นสนามแบดมินตันมาตรฐาน ทำด้วยพื้นยางที่มีแผ่นรองรับการกระแทกทั้ง 6 คอร์ต ที่แรกและที่เดียวของจังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเติม

Bouncy Musical Recital #1

งาน Recital on Sunda ...
More Info